Monthly Archives: Tháng Tám 2017

Chạnh lòng

CHẠNH LÒNG (Ngũ độ thanh) Gương tà nguyệt xế đã ngoài song Cảnh cũ vườn xưa thấy chạnh lòng Dạ vẫn u sầu vương mấy nẻo Hồn đang khắc khoải nghẹn đôi dòng Hôm này gió nhẹ rung cành liễu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 6 phản hồi