Daily Archives: 13.01.2017

Tình xa

  TÌNH XA Dẫu biết yêu thương chẳng được rồi Không cần nghĩ chuyện hẹn thề trôi Bờ xưa nước chảy còn lay động Nẻo vắng chuông ngân vẫn đổ hồi Nhạt nhẽo từng đêm giờ tiễn biệt Âu sầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 10 phản hồi