Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Mong Chờ

  MONG CHỜ Hương tình ủ mọng giấc nồng say Tưởng đã thành đôi dệt tháng ngày Dạ ngóng thơ bày dòng quán nguyệt Thu chờ mấy dạo thả đường mây Mưa buồn trước cửa còn vương vãi Gió lạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 6 phản hồi